Πληροφορίες χρέωσης

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο φορές το χρόνο

50

0

Καθαρισμός Εμφυτευμάτων

100

0

Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας – φθορίωση

30

0

Ακτινογραφία ενδοστοματική - οπισθοφατνική

15

0

Ακτινογραφία μυλικής σύγκλισης

15

0

Ακτινογραφία δήξεως

15

0

Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου

30

0

Προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων (Προκαρκινικών Βλαβών)

40

0

Διάνοιξη αποστήματος (έκτακτο περιστατικό)

50

0

Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)

20

0

Σχεδιασμός Οδοντιατρικής Θεραπείας

30

0

Μέχρι εδώ είδαμε, ποιες παροχές μπορείτε να έχετε , με συμμετοχή 50€ το χρόνο στο Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής, με μηδενική χρέωση ,για καλή στοματική υγεία και οικονομία στον ετήσιο προϋπολογισμό σας.

Παρακάτω παραθέτουμε τις χαμηλότερες χρεώσεις που ισχύουν, για όσους συμμετέχουν στο ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής που είδαμε πιο πάνω.

ΓΕΝΙΚΑ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα

30

10

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants)

30

15

Έμφραξη νεογιλού με ρητίνη

60

25

Έμφραξη νεογιλού με υαλοϊονομερή κονία

60

250

Πολφοτομή νεογιλού-άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού

100

50

Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού

170

90

Εξαγωγή νεογιλού

40

20

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση (Σφράγισμα)

60

30

Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (προσθίων) (Σφράγισμα)

60

30

Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (οπισθίων) (Σφράγισμα)

80

40-50

Ανασύσταση μύλης

100

60

Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι

30

20

Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα από υλονήματα και ρητίνη ενισχυμένη από ίνες τιτανίου

90

60

Ανασύσταση κοπτικής γωνίας με σύνθετη ρητίνη

60

35

Απευαισθητοποίηση αυχενικών διαβρώσεων (ανά δόντι)

20

5

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Πολφοτομή

90

50

Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού

60

30

Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου

170

100

Ενδοδοντική θεραπεία δίρριζου

190

120

Ενδοδοντική θερ. σε δόντι με αδιάπλαστη ρίζα

220

150

Ενδοδοντική θεραπεία τρίριζου

220

150

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

260

160

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Εκμαγεία μελέτης, προσθετικός σχεδιασμός

160

60

Στεφάνη ακρυλική προσωρινή (στον τεχνίτη)

120

45

Στεφάνη προσωρινή μεταλλοακρυλική (στο τεχνίτη)

160

70

Στεφάνη μεταλλοκεραμική

300

180

Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας μεταλλοκεραμικό

300

180

Στεφάνη ολοκεραμική

450

300

Στεφάνη επί εμφυτεύματος

450

300

Χειρουργικός οδηγός νάρθηκα τοποθέτησης εμφυτευμάτων

450

250

Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι

50

20

Τοποθέτηση εμφυτεύματος (χειρουργικό-προσθετικό) στάδιο

1800-2000

1000-1200

Ένθετο ή επένθετο από πορσελάνη

400

250

Maryland ανά δόντι

250

160

Χυτή καλύπτρα για υποδοχή τηλεσκοπικής στεφάνης

250

150

Τηλεσκοπική στεφάνη

350

200

Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, βρουξισμού μαλακός

200

120

Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, σκληρός

250

150

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση

1000

500

Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μετ. Σκελετό

1200

650

Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου

1200

600

Επένθετη ολική οδοντοστοιχία

1200

600

Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας

300

150

Προσθήκη για ένα δόντι

160

65

Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση)

200

120

Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας

200

120

Χυτό άγκιστρο

140

90

Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) – εξατομικευμένος

400

180

Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) – προκατασκευασμένος

300

150

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας

80

50

Θεραπεία χρόνιας γενικευμένης ουλίτιδας

150

90

Θεραπεία περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο ¼

160

60

Εκτομή χαλινού

250

130

Τοπική χρήση αντιβιοτικού

60

20

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού

100

60

Χειρουργική εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με κρημνό και συρραφή

250

120

Εξαγωγή ενσφηνωμένου δοντιού (εγκλείστου ή ημιεγκλείστου)

280

150

Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή

120

60

Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση)

250

120

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Μέση τιμή (σε €) εκτός προγράμματος

Μέση τιμή (σε €) εντός προγράμματος

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

350

200

Λεύκανση με εφαρμογή μόνο στο ιατρείο

250

130

Λεύκανση με συνδυαστική μέθοδο ιατρείου-σπιτιού

600

330

Όψη ρητίνης

170

100

Όψη πορσελάνης

350

250

Οι τιμές εντός αλλά και εκτός προγράμματος μπορεί να έχουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού και τον όγκο των εργασιών που χρειάζεται να γίνουν. Για παράδειγμα οι τιμές στην προσθετική και την αισθητική οδοντιατρική ενδέχεται να διαφέρουν και να είναι μειωμένες ,σε σχέση με αυτές του τιμοκαταλόγου, ανάλογα με την έκταση των εργασιών ανά περίπτωση.