Οι απαντήσεις του ερωτηματολόγιου εξετάζονται εξονυχιστικά για την βελτίωση τον οδοντιατρικών υπηρεσιών.