Αιτίες πονόδοντου

1 Νευραλγία τριδύμου
2 Κατάγματα δοντιών - ριζών
3 Χρόνιο φατνιακό (ακρορριζικό) απόστημα
4 Οξεία πολφίτιδα